دکتر شهریار اسلامی تبار

شهریار اسلامی تبار

دکتر شهریار اسلامی تبار، پزشک، نویسنده و دکترای تخصصی حقوق عمومی، سابقه سالها فعالیت در رشته های مختلف پزشکی و حقوقی، از جمله حقوق سلامت (health law) را دارا می باشد. او مدرس این رشته در دانشگاه بوده و چندین سال در این حوزه به پژوهش و نگارش مشغول بوده است.

سوابق تحصیلی:

 1. دكتراي تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي-  واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۴
 2. دوره تحصیلات تکمیلی حقوق سلامت، دانشگاه پاریس ۲۰۰۹
 3. دكترای عمومی دندانپزشكی، دانشگاه شاهد تهران،  ۱۳۶۷

مسئولیت های اداری:

 1. مدیریت امور حقوقی،  بازرسی، رسیدگی به شکایات و گروه تخصصی حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی مجازی (وزارت بهداشت) از سال ۱۳۹۸ تاکنون
 2. مدیرکل بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت) از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸
 3. مشاور وزير و مديركل دفتر مدیریت عملکرد (وزارت راه و شهرسازي) از سال ۱۳۹۵-۱۳۸۷
 4. عضو اصلي شوراي حل اختلاف تهران (منصوب از سوي رييس كل دادگستري استان تهران) از سال ۱۳۹۲
 5. مشاور معاون بازرسی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ( منصوب مجلس شورای اسلامی) سال ۱۳۹۲
 6. نماينده وزير، مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و عضو هيات بدوی (وزارت راه و ترابري) سال ۱۳۹۱- ۱۳۸۷
 7. مشاور معاون وزير در امور طرحها و لوايح معاونت حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۶
 8. مشاور معاون وزير و مديريت دفتر اشتغال داخل كشور معاونت اشتغال (وزارت بهداشت) سال ۱۳۸۴ ـ۱۳۸۳
 9. معاون دفتر حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال ۱۳۸۲ ـ۱۳۸۰
 10. سرپرست دفتر طرحها و لوايح معاونت برنامه ريزي، حقوقي و امور مجلس (وزارت بهداشت) سال ۱۳۸۰ ـ ۱۳۷۷
 11. كارشناس و مسئول گروه كارشناسي معاونت قضايي و بازرسي (دادگستري استان تهران) سال۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶

کتاب های منتشره:

 1. كتاب گردشگری و دهکده های سلامتـ چاپ اول، انتشارات تی¬آرا، سال ۱۳۹۸
 2. كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات سازمان غذا و دارو ، چاپ اول به سفارش سازمان غذا و دارو، سال ۱۳۹۷
 3. كتاب کلیات حقوق سلامت ـ چاپ اول، انتشارات گنج دانش و دانشگاه علوم پزشکی مجازی، سال ۱۳۹۷ (چاپ دوم سال ۱۳۹۸ )
 4. كتاب مروری بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط (کالاهای سلامت‌محور) ـ چاپ اول، به سفارش سازمان غذا و دارو، سال ۱۳۹۶
 5. كتاب مبانی حقوق سلامت ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۹۵ (چاپ دوم سال ۱۳۹۶)
 6. كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات امور پزشكي، دارويي و بهداشتي ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۸، (چاپ دوم سال ۱۳۹۴، چاپ سوم سال ۱۳۹۸)
 7. كتاب نانوتكنولوژي در پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات حيان، سال ۱۳۸۷
 8. كتاب قتل ترحم‌آميز (اتانازي) ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۶، (چاپ دوم سال ۱۳۹۵، چاپ سوم سال ۱۳۹۸)
 9. كتاب قوانين و مقررات امور دارويي ايران ـ چاپ اول، نشر بنفام، سال۱۳۸۲(چاپ دوم ۱۳۸۷، چاپ سوم سال ۱۳۹۶)
 10. كتاب بهداشت جوانان ايران ـ چاپ اول، ناشر سازمان ملي جوانان، سال ۱۳۸۲
 11. كتاب قوانين و مقررات كيفري امور پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات سيميا، سال ۱۳۷۷(چاپ دوم ۱۳۷۸)

دروس تدریس شده:

 1. مدرس درس “حقوق اداري”، “حقوق اساسي” ،”كليات حقوق”، “حقوق تجارت” و “حقوق اداری تطبیقی”، براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، ۱۳۹۲ تاكنون
 2. مدرس درس “مباني علم حقوق”، “حقوق اداري”، “شوراي حل اختلاف” و “آشنايي با تشكيلات قضايي”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، دانشگاه جامع علمي كاربردي، ۱۳۹۱ تاكنون
 3. مدرس درس “ارزيابي عملكرد” و “حقوق اداری ” ، براي دانشجويان كارشناسي ارشد بازرسي و نظارت دانشگاه علوم قضايي تهران،۱۳۹۳ تاكنون
 4. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران،۱۳۸۲ تاكنون
 5. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، ۱۳۹۰- ۱۳۸۷
 6. مدرس درس “اخلاق و حقوق در دندانپزشكي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد، ۱۳۸۷تاكنون
 7. مدرس درس “آناتومي و فيزيولوزي انسان”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه امام حسين(ع)، ۱۳۸۰- ۱۳۷۷

پایان نامه های نظارت شده:

 1. استاد راهنمای رساله دکتری تحت عنوان: “حقوق و تکلیف دولتها نسبت به دریاجه¬های بین¬المللی با تاکید بر دریای خزر در حقوق عمومی” دانشگاه عدالت، ۱۳۹۵
 2. استاد راهنمای رساله دکتری تحت عنوان: “راه¬کارهای جبران نقض حق سلامت روان با تاکید بر اسناد بین المللی” دانشگاه عدالت، ۱۳۹۶
 3. استاد مشاور رساله دکتری تحت عنوان: “بررسی زندان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر و موازین فقهی” دانشگاه عدالت، ۱۳۹۶
 4. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “جایگاه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران” ، ۱۳۹۷
 5. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “بررسی نظام حقوقی واردات دارو از دیدگاه حقوق رقابت” ، ۱۳۹۷
 6. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “جایگاه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در نظام حقوقی ایران” ، ۱۳۹۷
 7. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “حاکمیت قانون در حکمرانی خوب” ، ۱۳۹۷
 8. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “چگونگی راه کارهای صیانت از حقوق بیت المال در پرتو ارتقای دولت الکترونیک” ، ۱۳۹۶
 9. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “حمایت و نظارت عالی دولت بر شهرداریها و شورای اسلامی شهر” ، ۱۳۹۷
 10. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “بررسی تطبیقی نقش دولت¬ها در تحقق حق بر سلامت در ایران و امریکا” ، ۱۳۹۵
 11. داور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: “ضرورتهای حقوقی بازنگری در نظام بازنشستگی در ایران” ، ۱۳۹۶

مقالات علمی منتشره در نشریات معتبر علمی- پژوهشی:

 1. “ابعاد حقوقی علل تاخیر در تحول پروژه¬های ساخت و ساز بین¬المللی و قوانین حاکم در کشورهای کامن لا”، فصلنامه علمي – پژوهشي تحقیقات حقوقی معاهده، پاييز ۱۳۹۷؛(۲): ۵۱ – ۸۰
 2. “حقوق پزشكي” از شماره هاي ۱، ۲، ۳ و ۴، فصلنامه نامة علمي- پژوهشي طب و تزكيه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴؛ شماره هاي: ۴۱- ۳۷
 3. “سطح جيوه خون در شير خوران واكسينه شده با واكسن هاي حاوي تيمروسال”، فصلنامه علمي – پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، پاييز ۱۳۸۶؛(۳۸):۲۰- ۱۷
 4. “نگاهي اجمالي به تحولات بهداشت جوانان” ، فصلنامه پژوهشي– كاربردي مطالعات جوانان، زمستان ۱۳۸۱ و بهار۱۳۸۲؛(۱ و ۲): ۱۸۸- ۱۷۲
 5. Journal of Pharmacoeconomics & Pharmaceutical Management “The Right to Health on Accessibility to Medicines and Health Services: A Comparative Study of Iranian Laws and International Documents” 2016; 2(1)| Page : 38-44 ISSN: 2383-4498 Published by: Tehran University
 6. Journal of Research in Pharmacy Practice “Pharmaceutical laws and regulations in Iran: An overview” ISSN: 2383-4498 Published by: Tehran University, Year : 2016 | Volume : 5 | Issue : 3 | Page : 155-161
 7. Journal of Veterinary Dentistry “Criminal Laws Associated with Cyber-medicine and Telemedicine in Current Law Systems in the World” ISSN: 0898-7564 Published by: American Veterinary Dental Society Vol:03, P:126-132, July2015
 8. International Science Index “Criminal Laws Associated with Cyber-Medicine & Telemedicine in Current Law Systems in the World” Law & Forensic Sciences Vol:2, No:10,2015
 9. European Journal of Medical Research “Use of Therapeutic Touch in Treatment of Migraine A Pilot Study” Volume 11 Supplement 11 October 2006 ISI Altering Services P:112- 113

ارائه مقاله و انجام سخنرانی در سمينارها و كنفرانس های داخلی و بين المللی:

 1. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در کارگاه ها و همايش ها در خصوص “گردشگری و دهکده های سلامت” در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و سایر حوزه ها، از سال ۱۳۹۵ تاکنون
 2. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در دهها کارگاه و همايش در خصوص “حقوق و نظارت بر امور سلامت” در بخش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه¬ها، از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 3. برگزاری و ارائه سخنرانی های متعدد در دهها کارگاه و همايش در خصوص “ارزيابي و ارزشیابی عملكرد” در بخش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزارتخانه ها، از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 4. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “چالشهاي حقوق ساخت و ساز در اولین همایش مسايل حقوقي در صنعت ساختمان، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، ایران، تهران، ۹ مهر ماه،۱۳۹۱
 5. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “زیربنای حقوقی دولت الکترونیک” در اولین همایش تخصصی دولت الکترونیک، ایران، تهران، ۴ اسفند، ۱۳۸۹
 6. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان “وظیفه دولت در حمایت از اشتغال پایدار و مباحث حقوقی در راه اندازی کسب و کار” ، دانشگاه کیش،۶- ۹ اسفند ۱۳۸۳
 7. ۱۷th International Conference On “Public Health law” Istanbul, Turkey October 26-27, 2015(Law & Forensic Sciences Vol:2, No:10, 2015)
 8. Delivering Speech 1st Iranian International Forensic Medicine Congress “Euthanasia” 25-27 May 2009 Tehran – Iran ,P:88-90
 9. ۱۷th European Students Conference “Use of Therapeutic Touch in Treatment of Migraine A Pilot Study” 8th – ۱۲th October 2006
دکمه بازگشت به بالا