قوانین

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدى آن

عنوان قانون: متن قانون: فصل اول (از قوانين) مؤسسات پزشكى ماده ۱ (از قوانين) ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكى نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه، پلى كلينيك، مؤسسات فيزيوتراپى و الكتروفيزيوتراپى، هيدروتراپى، لابراتوار، كارخانه داروسازى، داروخانه، درمانگاه، بخش تزريقات و پانسمان، به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهدارى، و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصديان مؤسسات مزبور ملزم …

ادامه مطلب »

قوانین مطب

بخش اول – تاسیس مطب تاسیس هر نوع مطب پزشکی و دندان پزشکی و همچنین تغییر محل آن از شهری به شهر دیگر، منوط به تحصیل اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. شرایط تحصیل پروانه مطب در آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۳ پیش بینی شده است. تعریف مطب طبق ماده ۱ آیین نامه …

ادامه مطلب »

مالیات پزشکان

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد: مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع …

ادامه مطلب »