خانه / قوانین و مقررات / آیین نامه ها

آیین نامه ها

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

هیأت وزیران در جلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۹ مورخ۷/۲/۱۳۷۲ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،به استناد ماده۲۴ قانون “تشکیل سازمان نظام پزشکی جکهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول :تعاریف،شرح وظایف و تخلفات صنفی و …

ادامه مطلب »